Кумите е еден од трите елементи на карате (карате тренингот вклучува кихон-подобрување на техниката, ката борба со замислени противници, и кумите борба со вистински противници). Ова е борба во која што основните техники кои што се извршуваат со ‘празни раце’ (невооржени раце) бараат вистински смисол за конфронтација со вистински противник. Правилна изведба на техниките е основата на кумитето. Не е едноставно, а посебно за почетниците, целосно да ја разберат суштината на кумитето. После некое време студентите разбираат дека кумитетот е тип на борба со противникот, која што стреми кон усовршување. Поради тоа е потребно да се направи максимален физички и ментален наопор кој што ке помогне да се одржува константа ментална концентрација и да се изврши секоја техника со доволна ефикасност и цврстина. Ова служи да се блокира потенцијалната реакција на противникот
Во зависност од нивото на напредок, натпреварите се одржуаат на различни начини. Разликуваме три категории: основна (фиксна дистанца со нагласување на нападите- кихон ипон кумите), полу-слободна (слободна дистанца, објавување на нападите и реализирање на нападите во фиксен временски период-џију ипон кумите) и слободна борба (натпреварувачите можат да употребуваат било која техника без претхдно предупредување. Сепак тие мораат да имаат целосна контрола за да не го повредат противникот-џију ипон кумите)
Бидејќи најважната цел на каратето е да се има целосна контрола на себеси и на своите емоции, станува јасно зошто во слободната категорија, кумитето е последното нешто што се учи во каратеото.
За жал и покрај тоа што карате инструкторите пробуваат да ја информираат јавноста дека карате натпреварите не се обични тепачки исполнети со насилство и стрес, сеуште постојат многу негативни мислења за каратето. До ден денес постојат луге за кои што каратето е само тепање или кршење на даски. Секако понекогаш каратето изгледа и така. Суштината на каратето потсеќа на нож кој што моќе да се употребува за добри или лоши мотиви, зависно од целта за која се употребува.
Да се бориш со некој кој што ти е прво пријател од доџото а потоа твој противник е предизвик. Ова служи само за да се зголеми борбениот дух. Индивидуата мора да избегне конфринтација која што ке служи само да ја демонстрира неговата супериорниост. Силата и ефикасноста стануваат безначајни ако не послужуваат за поблагородни цели.

 

МТКФ НАТПРЕВАРУВАЧКИ ПРАВИЛА И ПРОПОЗИЦИИ

ДИСЦИПЛИНИ: КИХОН, КИХОН КУМИТЕ, ЏИУ ИПОН КУМИТЕ

 

Воздрасни групи:

Група А -  деца (2012-2011); Група Б - деца (2010-2009)

Група Ц - деца (2008-2007); Група Д - деца (2006-2005)

Група К –кадети (2004-2003); Група Ј – јуниори (2002-2001)

Група М – младинци (2000-1999); Група С – Сениори (1998-

КИХОН (ГРУПИ А, Б): Од природен став (Yoi-dachi),  десна нога чекор назад во Gedan-barai-zenkucu-dachi , ја започнува техниката ОД ЛЕВ (HIDARI)!!!

  1. 1. Oi-Zuki-Jodan-(4 х нанапред) 2. Age-Uke/Gyaku-Zuki - (4 х наназад)
  2. 3. Oi-Zuki-Chudan -(4 х нанапред) 4. Soto-Uke/Gyaku-Zuki - (4 х наназад)
  3. 5. Mae-Geri-Chudan - (4 х нанапред) 6. Gedan-barai/Gyaku-Zuki - (4 х наназад) 

*(двете страни АКА и ШИРО истовремено ги изведуваат техниките,по  4 пати напред и по 4 пати назад според  редоследот на техниките).

КИХОН (ГРУПИ Ц, Д): Од природен став (Yoi-dachi),  десна нога чекор назад во Gedan-barai-zenkucu-dachi , ја започнува техниката ОД ЛЕВ (HIDARI)!!!

  1. 1. Oi-Zuki-Jodan-(4 х нанапред) 2. Age-Uke/Gyaku-Zuki - (4 х наназад)
  2. 3. Oi-Zuki-Chudan -(4 х нанапред) 4. Uchi-Uke/Gyaku-Zuki - (4 х наназад)
  3. 5. Gyaku-Zuki Chudan - (4 х нанапред) 6. Soto-Uke/Gyaku-Zuki - (4 х наназад)
  4. 7. Mae-Geri-Chudan - (4 х нанапред) 8. Gedan-barai/Gyaku-Zuki - (4 х наназад) 
  5. 9. Mawashi-Geri-Jodan - (4 х нанапред) 10. Uchi-Uke/Gyaku-Zuki - (4 х наназад)

*(двете страни АКА и ШИРО истовремено ги изведуваат техниките,по  4 пати напред и по 4 пати назад според редоследот на техники).

КИХОН-ИПОН КУМИТЕ (ГРУПА  A): НАПАД од zenkucu - dachi: 1. Oi-tsuki (jodan), ОДБРАНА од Yoi - dachi : Age-uke контра удар: Gyaku-Tsuki-Chudan, 2. НАПАД од zenkucu-dachi: Oi-tsuki (chudan), ОДБРАНА од  yoi - dachi : Soto-uke контра удар: Gyaku-Tsuki-Chudan, 3. НАПАД од zenkucu - dachi Mae-geri (chudan), ОДБРАНА од  yoi - dachi : Gedan-barai контра удар: Gyaku-Tsuki-Chudan.

 

КИХОН-ИПОН КУМИТЕ (ГРУПА Б ): НАПАД од zenkucu - dachi: 1. Oi-tsuki (jodan), ОДБРАНА од Yoi - dachi : Age-uke контра удар: Gyaku-Tsuki-Chudan, 2. НАПАД од zenkucu-dachi: Oi-tsuki (chudan), ОДБРАНА од  yoi - dachi : Soto-uke контра удар: Gyaku-Tsuki-Chudan, 3. НАПАД од zenkucu - dachi Mae-geri (chudan), ОДБРАНА од  yoi - dachi : Gedan-barai контра удар: Gyaku-Tsuki-Chudan, 4. НАПАД од zenkucu - dachi Mawashi-geri (jodan), ОДБРАНА од  yoi - dachi : Uchi-uke-jodan контра удар: Gyaku-Tsuki-Chudan.

ЏИУ ИПОН КУМИТЕ (Групи Ц, Д): НАПАДИ: Kizami-Tsuki-Jodan, Oi-Tsuki-Jodan, Gyaku-Tsuki-Chudan, Mae-Geri Chudan, Mawashi-Geri- Jodan;

 *Во финале – плус  RENZOKU-KOGEKI-WAZA: Kizami-Tsuki-Jodan - Mawashi-Geri-Jodan - Uraken-Uchi-Jodan - Gyaku-Tsuki-Chudan.

 ОДБРАНИ: САМО Uke-waza, контра напад: Gyaku-Tsuki-Chudan.

*(Двајцата натпреварувачи се во борбен став и се движат слободно како во сободна борба)

*( Пред секој напад Tori го изговара нападот, Uke го потврдува нападот на Tori, tori напаѓа).